O NAMA

Djelatnost


Akreditaciono tijelo obavlja sljedeće poslove:
 • 1. utvrdjuje kompetentnost organizacija za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti:
  • ispitivanja;
  • etaloniranja;
  • kontrolisanja;
  • sertifikacije proizvoda i procesa;
  • sertifikacije sistema menadžmenta;
  • sertifikacije stručnih lica;
  • u drugim oblastima u skladu sa razvojem sistema akreditacije.
 • 2. utvrdjuje i objavljuje pravila akreditacije koja se moraju zasnivati na odgovarajućim crnogorskim, evropskim i drugim medjunarodnim standardima i dokumentima evropskih i drugih medjunarodnih organizacija za akreditaciju;
 • 3. učestvuje u radu evropskih i drugih medjunarodnih organizacija za akreditaciju i zastupa interese Crne Gore u njima u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima;
 • 4. vodi registar akreditovanih ogranizacija;
 • 5. organizuje i sprovodi obuku kadrova u oblasti akreditacije;
 • 6. organizuje seminare, kongrese, konferencije i savjetovanja i pruža informacije zainteresovanim korisnicima iz područja akreditacije;
 • 7. vrši promociju značaja i uloge akreditacije;
 • 8. priprema i izdaje knjige, časopise i publikacije iz oblasti značajnih za akreditaciju;
 • 9. obavlja i druge poslove iz oblasti akreditacije u skladu sa zakonom, osnivačkom odlukom i statutom.


Dokumenta


 • Katalog usluga ATCG
 • Program rada ATCG za 2024
 • Izvjestaj o radu ATCG za 2023
 • Program rada ATCG za 2023
 • Izvjestaj o radu ATCG za 2022
 • Program rada ATCG za 2022
 • Izvjestaj o radu ATCG za 2021
 • Program rada ATCG za 2021
 • Izvjestaj o radu ATCG za 2020
 • Program rada ATCG za 2020
 • Izvjestaj o radu ATCG za 2019
 • Program rada ATCG za 2019