Sporazum o bilateralnoj saradnji između Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG) i Akreditacionog tijela Ujedinjenog Kraljevstva (UKAS)

Sporazum o bilateralnoj saradnji

Na osnovu prethodno iskazane obostrane spremnosti i želje za uspostavljanjem i daljim jačanjem bilateralne saradnje između dva nacionalna akreditaciona tijela, delegacija ATCG u sastavu prof. dr. Aleksandar Vujović (predsjednik Upravnog odbora), g-đa Anita Krulanović (direktorica ATCG) i g-din Dušan Vukotić (Rukovodilac Službe za razvoj i međunarodnu saradnju) boravila je u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti UKAS-u, u periodu 14.05.-15.05.2024. Delegaciju ATCG su sa strane UKAS primili g-din Rob Bettinson (UKAS International Director), g-đa Tracy Pia (UKAS Quality Manager) i g-din Jeff Ruddle (Strategic Development Director).

Na sastanku su prezentovani dosadašnji razvoj i trenutna dostignuća dva nacionalna akreditaciona tijela. Diskutovalo se o raznim aspektima u vezi sa organizacionom strukturom, odnosima sa nadležnim državnim organima i drugima zainteresovanim stranama, očuvanju nezavisnosti i nepristrasnosti, sprovođenju postupka akreditacije, kao i drugim pitanjima od važnosti za rad nacionalnog akreditacionog tijela. Imajući u vidu da je ATCG otpočeo sa procesom digitalizacije, predstavnici UKAS su prezentovali svoj informacioni sistem i način na koji on pruža podršku njihovim poslovnim procesima.

Na sastanku je razmotren, a zatim i zvanično potpisan Ugovor o bilateralnoj saradnji između ATCG i UKAS. Ovaj Ugovor predstavlja formalnu osnovu za uspostavljanje i dalje jačanje bilateralne saradnje u oblasti akreditacije između dva nacionalna akreditaciona tijela, na obostranu korist.

Na sastanku je takođe potpisan i Ugovor o prekograničnoj akreditaciji između ATCG i UKAS.

Predstavnici ATCG i UKAS su iskazali obostrano zadovoljstvo posebno u smislu bližeg upoznavanja i razumijevanja dva nacionalna sistema akreditacije i konteksta u kojem radne njihova nacionalna akreditaciona tijela. Iako postoje brojne razlike (veličina države, veličina akreditacionog tijela sa aspekta broja zaposlenih, broj akreditovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, stepen razvoja i potrebe privrede i sl.), postoje takođe i mnogi zajednički imenitelji rada koji se ogledaju prvenstveno u obavezi primjene zahtjeva međunarodnog standarda ISO/IEC 17011 i dodatnih zahtjeva koji uspostavljaju evropska (EA) i međunarodne organizacije za akreditaciju (ILAC i IAF) i izazova zbog obaveza koje proističu iz EA MLA sporazuma. Shodno tome, razmotrene su mogućnosti i modeli buduće saradnje, a koja se prvenstveno odnosi na razmjenu znanja i iskustva, tehničke ekspertize i ocjenjivača, razvoja novih šema akreditacije, harmonizacije pozicija i zastupanje zajedničkih interesa u okviru EA, ILAC i IAF.

Predstavnici ATCG su predstavnicima UKAS uputili poziv da u narednom periodu posjete Akreditaciono tijelo Cne Gore.

Slika 1
Slika 2
Slika 3