DOKUMENTACIJA

Plan integriteta


  • Izvjestaj o sprovodjenju Plana integriteta ATCG za 2023. godinu
  • Izvjestaj o sprovodjenju Plana integriteta ATCG za 2022. godinu
  • Plan integriteta ATCG (oktobar 2022-oktobar 2024)
  • Izvjestaj o sprovodjenju Plana integriteta ATCG za 2021. godinu
  • Izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta (april 2017. - april 2018.)
  • Izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta (april 2016. - april 2017.)
  • Plan integriteta
  • Plan integriteta (08.09.2020. god.)