DOKUMENTACIJA

Procedure, uputstva i obrasci


  • PR.08 Procedura za rješavanje prigovora i žalbi
  • ZPR.08.01 - Obrazac za podnosenje prigovora
  • ZPR.08.03 - Obrazac za podnosenje zalbe
  • PR.13 Ocjenjivanje u slučajevima vanrednih okolnosti