DOKUMENTACIJA

Kriterijumi i pravila akreditacije


 • PA.01 Pravila akreditacije (izdanje 00, izmjena 4)
 • PA.02-1 Pravila za koriscenje loga ATCG, simbola akreditacije i pozivanje na akreditaciju (izdanje 01 od 18.12.2023.)
 • PA.03 Pravila prekogranične akreditacije (izdanje 00, izmjena 1)
 • PA.04-1 Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima I programima ispitivanja osposobljenosti (izdanje 1 od 18.04.2022.)
 • PA.05-1 Pravila za ostvarivanje prihvatljivosti mjerenja (izdanje 1 od 18.04.2022.)
 • PA 06-1 Pravila za vrednovanje mjerne nesigurnosti (izdanje 1 od 18.04.2022.)
 • Odluka o visini troškova akreditacije
 • Analiza ATCG sa povezanim tijelima
 • Analizu odnosa sa povezanim tijelima 10.10.2019.
 • Analizu odnosa sa povezanim tijelima 02.06.2021.
 • Analiza sa povezanim tijelama 21.11. 2022..pdf
 • PR.11-1 Procedura za iskazivanje obima akreditacije (izmjena 01 od 03.02.2023.).pdf
 • UP.01 Uputstvo za ocjenjivanje i akreditaciju ST za organsku (Izdanje 00 od 15.03.2021.)
 • ZPR.01.27-1 Lista dokumenata koja sadrži zahtjeve koje treba da ispuni podnosilac Zahtjeva za akreditaciju i akreditovano tijelo
 • UP.03 Uputstvo za primjenu IAF MD15 i IAF MD 12
 • ZPU.03.01 Obrazac za godišnje informacije od ST
 • PR.12 Fleksibilni obim akreditacije (izmjena 01 od 03.02.2023.)
 • UP.04 Uputstvo za klasifikaciju tehničkih oblasti po pojedinim semama akreditacije