DOKUMENTACIJA

Zakoni, propisi i referentna dokumenta


  • -ZPQ.00.02-1/20.10.2021 Politika kvaliteta na linku
  • Etički kodeks
  • Zakon o akreditaciji
  • Odluka o osnivanju
  • Statut ATCG