ANKETA

Ovo je anonimna anketa o akreditaciji i učešću u sistemu akreditacije. Rezultati će biti korišćeni u svrhu poboljšanja rada akreditacionog tijela. Kako bi učestvovali u anketi, potrebno je da preuzmete fajl sa LINKA i popunjen upload-ujete na sajt.