Obavještenje o izmjenama i dopunama dokumentacije

Obavještenje o izmjenama i dopunama dokumentacije


Obavještavamo zainteresovane klijente i akreditovana tijela za ocjenu usaglašenosti da je ZPR.01.27-1 Spisak dokumenata koji sadrže uslove koje mora da ispunjava podnosilac zahtjeva za akreditaciju i akreditovana tijela za ocjenu usaglašenosti ažuriran dana 10.07.2023.

Ažurirana lista se nalazi na linku Dokumentacija/Kriterijumi i pravila akreditacije