Obavještenje o novouspostavljenom UP 03 Uputstvu za implementaciju IAF MD 15 i IAF MD 12.

Informišemo cijenjene klijente- Sertifikaciona tijela za sisteme menadžmenta da je u primjeni novouspostavljeno UP 03 Uputstvo za implementaciju IAF MD 15 i IAF MD 12.


Ovaj dokument opisuje smjernice za implementaciju IAF MD 15 i IAF MD 12 i primjenjuju ga ocjenjivači ATCG kao i za sertifikaciona tijela sistema menadžmenta koja su akreditovana od strane ATCG.


Informacije koje će pružiti tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta u okviru obrasca ZUP.03.01 Obrazac za godišnju dostavu podataka akreditovanog sertifikacionog tijela za sisteme menadžmenta ( koji je prateći dio poredmetnog Uputstva ) obradiće osoblje ATCG-a i poslužiće za bolje planiranje nadzornih posjeta (redovnih ocjenjivanja).