Preliminarno obavještenje o tranzicionom periodu za standard ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 Informacione tehnologije - Tehnike bezbjednosti - Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbjednošću informacija - Izmjena 1

Članovi Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF-a) su u proteklom periodu usvojili Rezoluciju o tranzicionom periodu za ISO/IEC 27006: 2015 /AMD 1: 2020


Komplentni tekst usvojene rezolucije nalazi se u nastavku:


Tranzicioni period za ISO/IEC 27006: 2015 /AMD 1: 2020


Generalna skupština je, na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, odlučila je da tranzicioni period za standardISO/IEC 27006: 2015 /AMD 1: 2020 Informacione tehnologije - Tehnike bezbjednosti - Zahtjevi za tijela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija - Izmena 1, bude dvije godine od poslednjeg dana mjeseca objavljivanja izmenjenog standarda.


U okviru ovog rasporeda za tranziciju:


• Akreditaciona tijela (AT) moraju da budu spremna da realizuju tranziciju na standard ISO/IEC 27006: 2015 /AMD 1: 2020 kroz ocenjivanja u roku od osam mjeseci od poslednjeg dana mjeseca objavljivanja izmjenjenog standarda.


• Sertifikaciona tijela (ST) će izvršiti tranziciju na ISO/IEC 27006:2015 /AMD1:2020, što će se potvrditi kroz ocjenjivanje na lokaciji sertifikacionog tijela, u roku od 24 mjeseca od poslednjeg dana mjeseca objavljivanja izmjenjenog standarda.


Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) će realizovati tranziciju na standard ISO/IEC 27006: 2015 /AMD 1: 2020 kroz ocjenjivanja sertifikacionih tijela, nakon usvajanja ove odluke IAF-a od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA). Detaljnije informacije o ovome biće objavljene na sajtu ATCG po pomenutom usvajanju.


Napomena 1:ISO/IEC 27006:2015 /AMD 1:2020 objavljen je 27. marta 2020.
Napomena 2: Tranzicija nije rutinski prelazak sa jedne verzije standarda na drugu. Ona se odnosi samo na specifične promjene detaljno opisane u dokumentu Amendment 1: 2020.