DOCUMENTATION

Criteria and rules of accreditation


  • PA.01 Pravila akreditacije, nulto izdanje od 14.09.2020
  • PA.02 Pravila za koriscenje logotipa ATCG, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju, nulto izdanje od 14.09.2020
  • PA.03 Pravila prekogranicne akreditacije, nulto izdanje od 14.09.2020
  • PA.04 Pravila o učešću u medjulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti , nulto izdanje od 14.09.2020
  • PA.05 Pravila za ostvarivanje prihvatljive sljedivosti mjerenja, nulto izdanje od 14.09.2020
  • PA.06 Pravila za vrednovanje mjerne nesigurnosti, nulto izdanje od 14.09.202
  • Odluka o visini troškova akreditacije
  • Analiza ATCG sa povezanim tijelima
  • Q3.01.23 Smjernice za iskazivanje obima medicinskih lab