DOKUMENTACIJA

Kriterijumi i pravila akreditacije


 • Q2.01 Pravila akreditacije ATCG, izdanje 03/jul 2016
 • Q2.02 Pravila za korišćenje znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju, izdanje 01/januar 2008
 • Q2.03 Pravila o učešću u međulabaratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti, izdanje 01/april 2008
 • Q2.04 Pravila za rješavanje prigovora i žalbi,izdanje 01/april 2008
 • Q2.05 Pravila za ostvarivanje prihvatljive sledljivosti mjerenja, izdanje 01/april 2008
 • Q2.06 Pravila za procjenu mjerne nesigurnosti, izdanje 01/april 2008
 • Q2.07 Opšta pravila za provjeravače, izdanje 01/januar 2009
 • Q2.08 Pravila za izbor i obuku provjeravača, izdanje 01/januar 2009
 • Q2.09 Pravila za iskazivanje obima akreditacije, izdanje 01/novembar 2009
 • Q2.10 Pravila prekogranične akreditacije, izdanje 01/avgust 2009
 • Q2.11 Pravila za osvjedočenje, izdanje 01/januar 2011
 • Q2.12 Pravila za obezbjeđenje sigurnosti informacija
 • Odluka o visini troškova akreditacije
 • Analiza ATCG sa povezanim tijelima
 • Q3.01.23 Smjernice za iskazivanje obima medicinskih lab